Print deze pagina

Openingstijden


Tijdens een ijsperiode is de baan geopend:


’s middags van 13.30 tot plm. 17.00 uur

’s avonds van 19.00 tot plm. 21.30 uur

’s morgens in overleg met het bestuur


Zondags gesloten


Een vriendelijk verzoek derhalve:

Indien het hek bij de baan gesloten is,

begeef u zich dan niet op het ijs. Zij die buiten de

openingstijden toch gaan schaatsten, rijden voor eigen risico.

Zodra het ijs, naar de mening van onze ijsmeesters,

sterk genoeg is zal de baan geopend worden en kunt u

naar hartelust uw rondjes draaien.